GROWMAX WATER - TUBO BLU 3/8" - 10M

Sale!
20,00 € 18,00 €

Tubo blu da 3/8"10 metri di tubo in PE blu

Uilizzabile con: GARDEN GROW, POWER GROW, MEGA GROW, MAXQUARIUM e GROWMAX 3000.